1

 

Поезд Афросиаб Время День недели ВИП Бизнес-класс Эконом-класс
Ташкент – Самарканд 08:00 > 10:08 Ежедневно 45$ 30$ 25$
Самарканд – Ташкент 17:00 > 19:10 Ежедневно 45$ 30$ 25$
Ташкент – Самарканд 07:00 > 09:10 Ежедневно 50$ 45$ 35$
Самарканд – Ташкент 18:00 > 20:10 Ежедневно 50$ 45$ 35$
Ташкент – Карши 07:00 > 10:20 Ежедневно 50$ 35$ 30$
Карши – Ташкент 16:50 > 20:10 Ежедневно 50$ 35$ 30$
Самарканд – Карши 09:15 > 10:20 Ежедневно 20$ 15$ 15$
Карши – Самарканд 16:50 > 17:50 Ежедневно 20$ 15$ 15$
Ташкент – Бухара 08:00 > 11:47 Ежедневно 65$ 50$ 35$
Бухара – Ташкент 15:21 > 19:10 Ежедневно 65$ 50$ 35$
Самарканд – Бухара 10:13 > 11:47 Ежедневно 30$ 25$ 20$
Бухара – Самарканд 15:21 > 16:55 Ежедневно 30$ 25$ 20$

 

Cкоростной поезд Шарк Время День недели СВ 1 класс 2 класс
Ташкент – Самарканд 08:54 > 12:13 Ежедневно 45$ 30$ 25$
Самарканд – Ташкент 10:35 > 13:53 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Ташкент – Бухара 08:54 > 14:42 Ежедневно 65$ 35$ 25$
Бухара – Ташкент 08:01 > 13:53 Ежедневно 65$ 35$ 25$
Самарканд – Бухара 12:28 > 14:42 Ежедневно 40$ 20$ 15$
Бухара – Самарканд 08:01 > 10:20 Ежедневно 40$ 20$ 15$
Ташкент – Навои 08:54 > 13:41 Ежедневно 55$ 30$ 20$
Навои – Ташкент 09:03 > 13:53 Ежедневно 55$ 30$ 20$
Самарканд – Навои 12:28 > 13:41 Ежедневно 35$ 20$ 15$
Навои – Самарканд 09:03 > 10:20 Ежедневно 35$ 20$ 15$
Навои – Бухара 13:46 > 14:42 Ежедневно 30$ 15$ 10$
Бухара – Навои 08:01 > 08:58 Ежедневно 30$ 15$ 10$

 

Вечерний поезд Шарк Время День недели СВ 1 класс 2 класс
Ташкент – Бухара 18:25 > 01:30+1 Пт Вс 65$ 35$ 25$
Бухара – Ташкент 16:10 > 23:05 Пт Вс 65$ 35$ 25$
Ташкент – Самарканд 18:25 > 21:50 Пт Вс 45$ 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 19:30 > 23:05 Пт Вс 45$ 25$ 20$
Самарканд – Бухара 22:20 > 01:30+1 Пт Вс 40$ 20$ 15$
Бухара – Самарканд 16:10 > 19:10 Пт Вс 40$ 20$ 15$
Ташкент – Навои 18:25 > 00:10+1 Пт Вс 55$ 30$ 20$
Навои – Ташкент 17:15 > 23:05 Пт Вс 55$ 30$ 20$
Самарканд – Навои 22:20 > 00:10+1 Пт Вс 35$ 20$ 15$
Навои – Самарканд 17:15 > 19:10 Пт Вс 35$ 20$ 15$
Навои – Бухара 00:15 > 01:30 Пн Сб 30$ 15$ 10$
Бухара – Навои 16:10 > 17:10 Пт Вс 30$ 15$ 10$

 

Ночной поезд Ташкент – Бухара Время День недели СВ Купе Плацкарт
Ташкент – Самарканд 22:00 > 02:00+1 Ежедневно 40$ 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 02:30 > 06:35 Ежедневно 40$ 25$ 20$
Ташкент – Навои 22:00 > 04:35+1 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Навои – Ташкент 23:55 > 06:35+1 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Ташкент – Бухара 22:00 > 05:55+1 Ежедневно 55$ 35$ 25$
Бухара – Ташкент 22:35 > 06:35+1 Ежедневно 55$ 35$ 25$
Самарканд – Навои 02:25 > 04:35 Ежедневно 30$ 20$ 15$
Навои – Самарканд 23:55 > 02:15+1 Ежедневно 30$ 20$ 15$
Самарканд – Бухара 02:25 > 05:55 Ежедневно 35$ 20$ 15$
Бухара – Самарканд 22:35 > 02:15+1 Ежедневно 35$ 20$ 15$
Навои – Бухара 04:40 > 05:55 Ежедневно 25$ 15$ 10$
Бухара – Навои 22:35 > 23:50 Ежедневно 30$ 15$ 10$

 

Ночной поезд Ташкент – Алат Время День недели &nbsp Купе Плацкарт
Ташкент – Самарканд 21:25 > 01:20+1 Пт Сб Вс 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 03:30 > 07:30 Пн Вт Вс 25$ 20$
Ташкент – Навои 21:25 > 04:55+1 Пт Сб Вс 25$ 20$
Навои – Ташкент 23:30 > 07:30+1 Пн Сб Вс 25$ 20$
Ташкент – Бухара 21:25 > 06:30+1 Пт Сб Вс 35$ 25$
Бухара – Ташкент 21:50 > 07:30+1 Пн Сб Вс 35$ 25$
Ташкент – Алат 21:25 > 08:15+1 Пт Сб Вс 35$ 25$
Алат – Ташкент 19:50 > 07:30+1 Пн Сб Вс 20$ 15$
Самарканд – Навои 01:40 > 04:55 Пн Сб Вс 20$ 15$
Навои – Самарканд 23:30 > 03:10+1 Пн Сб Вс 20$ 15$
Самарканд – Бухара 01:40 > 06:30 Пн Сб Вс 20$ 15$
Бухара – Самарканд 21:50 > 03:10+1 Пн Сб Вс 20$ 15$
Самарканд – Алат 01:40 > 08:15 Пн Сб Вс 25$ 20$
Алат – Самарканд 19:50 > 03:10+1 Пн Сб Вс 25$ 20$
Навои – Бухара 05:05 > 06:30 Пн Сб Вс 15$ 15$
Бухара – Навои 21:50 > 23:20 Пн Сб Вс 15$ 15$
Навои – Алат 05:05 > 08:15 Пн Сб Вс 20$ 15$
Алат – Навои 19:50 > 23:20 Пн Сб Вс 20$ 15$
Бухара – Алат 06:55 > 08:15 Пн Сб Вс 15$ 15$
Алат – Бухара 19:50 > 21:10 Пн Сб Вс 15$ 15$

 

Ночной поезд Ташкент – Нукус Время День недели СВ Купе Плацкарт
Ташкент – Самарканд 15:25 > 19:35 Вт 40$ 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 02:52 > 07:05 Пт 40$ 25$ 20$
Ташкент – Навои 15:25 > 22:15 Вт 50$ 35$ 25$
Навои – Ташкент 23:15 > 07:05+1 Чт 50$ 35$ 25$
Ташкент – Нукус 15:25 > 11:40+1 Вт 95$ 55$ 40$
Нукус – Ташкент 10:20 > 07:05+1 Чт 95$ 55$ 40$
Самарканд – Навои 19:55 > 22:15 Вт 30$ 20$ 15$
Навои – Самарканд 23:15 > 02:35+1 Чт 30$ 20$ 15$
Самарканд – Нукус 19:55 > 11:40+1 Вт 70$ 40$ 35$
Нукус – Самарканд 10:20 > 02:35+1 Чт 70$ 40$ 35$
Навои – Нукус 22:55 > 11:40+1 Вт 60$ 35$ 30$
Нукус – Навои 10:20 > 22:55 Чт 60$ 35$ 30$
Ташкент – Самарканд 17:15 > 21:20 Чт Пт Вс 40$ 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 02:50 > 07:05 Пн Ср Вс 40$ 25$ 20$
Ташкент – Навои 17:15 > 00:05+1 Чт Пт Вс 50$ 35$ 25$
Навои – Ташкент 23:15 > 07:05+1 Вт Сб Вс 50$ 35$ 25$
Ташкент – Нукус 17:15 > 12:30+1 Чт Пт Вс 95$ 55$ 40$
Нукус – Ташкент 10:20 > 07:05+1 Вт Сб Вс 95$ 55$ 40$
Самарканд – Навои 21:45 > 00:05+1 Чт Пт Вс 30$ 20$ 15$
Навои – Самарканд 23:15 > 02:35+1 Вт Сб Вс 30$ 20$ 15$
Самарканд – Нукус 21:45 > 12:30+1 Чт Пт Вс 70$ 40$ 35$
Нукус – Самарканд 10:20 > 02:35+1 Вт Сб Вс 70$ 40$ 35$
Навои – Нукус 00:25 > 12:30 Пн Пт Сб 60$ 35$ 30$
Нукус – Навои 10:20 > 22:55 Вт Сб Вс 60$ 35$ 30$
Ташкент – Нукус 15:25 > 11:40+1 Пн 60$ 40$
Нукус – Ташкент 15:20 > 12:25+1 Вт 60$ 40$

 

Ночной поезд Ташкент – Ургенч Время День недели СВ Купе Плацкарт
Ташкент – Самарканд 20:20 > 00:15+1 Вт Ср Пт Вс 40$ 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 03:05 > 07:10 Вт Чт Пт Вс 40$ 25$ 20$
Ташкент – Навои 20:20 > 02:05+1 Вт Ср Пт Вс 50$ 35$ 25$
Навои – Ташкент 01:00 > 07:10 Вт Чт Пт Вс 50$ 35$ 25$
Ташкент – Ургенч 20:20 > 12:10+1 Вт Ср Пт Вс 90$ 50$ 35$
Ургенч – Ташкент 14:40 > 07:10+1 Пн Ср Чт Сб 90$ 50$ 35$
Самарканд – Навои 00:30 > 02:05 Пн Ср Чт Сб 30$ 20$ 15$
Навои – Самарканд 01:00 > 02:45 Вт Чт Пт Вс 30$ 20$ 15$
Самарканд – Ургенч 00:30 > 12:10 Пн Ср Чт Сб 70$ 40$ 35$
Ургенч – Самарканд 14:40 > 02:45+1 Пн Ср Чт Сб 70$ 40$ 35$
Навои – Ургенч 02:25 > 12:10 Пн Ср Чт Сб 55$ 30$ 25$
Ургенч – Навои 14:40 > 00:40+1 Пн Ср Чт Сб 55$ 30$ 25$
Ташкент – Самарканд 20:20 > 00:15+1 Пн Чт Сб 40$ 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 03:05 > 07:10 Пн Ср Сб 40$ 25$ 20$
Ташкент – Навои 20:20 > 02:05+1 Пн Чт Сб 50$ 35$ 25$
Навои – Ташкент 01:00 > 07:10 Пн Ср Сб 50$ 35$ 25$
Ташкент – Ургенч 20:20 > 12:10+1 Пн Чт Сб 90$ 50$ 35$
Ургенч – Ташкент 14:40 > 07:10+1 Вт Пт Вс 90$ 50$ 35$
Самарканд – Навои 00:30 > 02:05 Вт Пт Вс 30$ 25$ 20$
Навои – Самарканд 01:00 > 02:45 Пн Ср Сб 30$ 25$ 20$
Самарканд – Ургенч 00:30 > 12:10 Вт Пт Вс 70$ 40$ 30$
Ургенч – Самарканд 14:40 > 02:45+1 Вт Пт Вс 70$ 40$ 30$
Навои – Ургенч 02:25 > 12:10 Вт Пт Вс 55$ 30$ 25$
Ургенч – Навои 14:40 > 00:40+1 Вт Пт Вс 55$ 30$ 25$

 

Ночной поезд Ташкент – Термез Время День недели СВ Купе Плацкарт
Ташкент – Самарканд 19:15 > 23:15 Ежедневно 40$ 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 05:00 > 09:00 Ежедневно 40$ 25$ 20$
Ташкент – Карши 19:15 > 01:30+1 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Карши – Ташкент 02:35 > 09:00 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Ташкент – Термез 19:15 > 10:00+1 Ежедневно 70$ 40$ 30$
Термез – Ташкент 17:40 > 09:00+1 Ежедневно 70$ 40$ 30$
Самарканд – Карши 23:35 > 01:30+1 Ежедневно 30$ 20$ 15$
Карши – Самарканд 02:35 > 04:40 Ежедневно 30$ 20$ 15$
Самарканд – Термез 23:35 > 10:00+1 Ежедневно 50$ 35$ 25$
Термез – Самарканд 17:40 > 04:40+1 Ежедневно 50$ 35$ 25$
Карши – Термез 02:20 > 10:00 Ежедневно 40$ 25$ 15$
Термез – Карши 17:40 > 01:40+1 Ежедневно 40$ 25$ 15$

 

Поезд Узбекистан Время День недели ВИП Бизнес-класс Эконом-класс
Ташкент – Андижан 08:05 > 13:35 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Андижан – Ташкент 15:50 > 21:20 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Ташкент – Коканд 08:05 > 11:57 Ежедневно 40$ 20$ 15$
Коканд – Ташкент 17:28 > 21:20 Ежедневно 40$ 20$ 15$
Ташкент – Маргилан 08:05 > 12:47 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Маргилан – Ташкент 16:38 > 21:20 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Коканд – Маргилан 12:00 > 12:47 Ежедневно 25$ 20$ 15$
Маргилан – Коканд 16:38 > 17:25 Ежедневно 25$ 20$ 15$
Коканд – Андижан 12:00 > 13:35 Ежедневно 30$ 20$ 15$
Андижан – Коканд 15:50 > 17:25 Ежедневно 30$ 20$ 15$
Маргилан – Андижан 12:50 > 13:35 Ежедневно 25$ 15$ 10$
Андижан – Маргилан 15:50 > 16:35 Ежедневно 25$ 15$ 10$
Ташкент – Коканд 17:20 > 21:12 Ежедневно 40$ 20$ 15$
Коканд – Ташкент 07:58 > 12:04 Ежедневно 40$ 20$ 15$
Ташкент – Маргилан 17:20 > 22:02 Ежедневно 45$ 25$ 20$
Маргилан – Ташкент 07:08 > 12:04 Ежедневно 45$ 25$ 20$

 

Ночной поезд в Андижан Время День недели СВ Купе Плацкарт
Ташкент – Коканд 06:40 > 11:06 Вт 40$ 25$ 20$
Коканд – Ташкент 00:38 > 05:16 Пн 40$ 25$ 20$
Ташкент – Маргилан 06:40 > 11:59 Вт 45$ 25$ 20$
Маргилан – Ташкент 23:40 > 05:16+1 Вс 45$ 25$ 20$
Ташкент – Андижан 06:40 > 12:55 Вт 45$ 30$ 20$
Андижан – Ташкент 22:15 > 05:16+1 Вс 45$ 30$ 20$
Андижан – Самарканд 14:20 > 01:29+1 Вт Пт 65$ 35$ 25$
Андижан – Бухара 14:20 > 05:12+1 Вт Пт 80$ 45$ 30$
Бухара – Андижан 22:30 > 12:55+1 Ср Сб 80$ 45$ 30$
Маргилан – Бухара 15:16 > 05:12+1 Вт Пт 75$ 40$ 30$
Бухара – Маргилан 22:30 > 11:59+1 Ср Сб 75$ 40$ 30$
Ургенч – Андижан 19:20 > 19:10+1 Пт 105$ 60$ 40$
Андижан – Ургенч 08:05 > 08:00+1 Чт 105$ 60$ 40$
Ургенч – Маргилан 19:20 > 18:14+1 Пт 100$ 55$ 40$
Маргилан – Ургенч 09:01 > 08:00+1 Чт 100$ 55$ 40$
Самарканд – Маргилан 07:42 > 18:14 Сб 60$ 35$ 25$
Маргилан – Самарканд 09:01 > 19:34 Чт 60$ 35$ 25$

 

Международный поезд Время День недели СВ Купе Плацкарт
Ташкент – Москва 18:50 > 11:15+3 Пт от 360$ от 275$ от 210$
Ташкент – Москва 18:50 > 11:15+3 Чт Сб Вс от 360$ от 275$ от 210$
Ташкент – Алматы 13:10 > 14:44+1 Ср от 95$ от 65$

 

Скоростной поезд Время День недели СВ 1 класс 2 класс
Ташкент – Самарканд 08:25 > 11:10 Кроме Пн 45$ 25$ 20$
Самарканд – Ташкент 18:45 > 21:30 Кроме Пн 45$ 25$ 20$

table {
width: 950px; /* Ширина таблицы */
font-family: “Lucida Sans Unicode”, “Lucida Grande”, Sans-Serif;
font-size: 14px;
border-collapse: collapse;
text-align: center;
}
th, td:first-child {
background: #AFCDE7;
color: white;
padding: 10px 20px;
}
th, td {
border-style: solid;
border-width: 0 1px 1px 0;
border-color: white;
}
td {
background: #D8E6F3;
}
th:first-child, td:first-child {
text-align: left;
}

Путешествие и отдых в Узбекистане от компании OLYMPIC TOUR ✈ Подбор туров для незабываемого путешествия ☎ (99871) 120-63-00; (99871) 120-64-00